Zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Kupujący, który dokonał zakupu w sklepie internetowym może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Za dzień wydania rzeczy uważa się dzień odebrania towaru przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.
2.Odstępując od umowy Kupujący winien podać Sprzedawcy dane niezbędne do dokonania zwrotu ceny (dane adresowe, nr rachunku bankowego) oraz informacje w jakiej formie zwrot ma nastąpić.
3.W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy w stanie niezmienionym.
4.Zwrot towaru nastąpi po uzgodnieniu przez strony sposobu i terminu dostarczenia produktu (transport własny, przesyłka kurierska). Konsument jest obowiązany do należytego zabezpieczenia zwracanego towaru przed uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu. Sklep nie ponosi odpowiedzalności za szkody powstałe podczas odsyłania towaru. Odsyłany towar jest każdorazowo sprawdzany w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych Sprzedawca sporządzi z kurierem protokół szkody. Na jego podstawie Konsumentowi przysługuje prawo ubiegania się o odszkodowanie od właściwej firmy kurierskiej.
5.W razie odstąpienia od umowy Kupujący ponosi koszty dostarczenia zwracanego towaru Sprzedawcy. Uiszczone przez Kupującego w toku wykonywania umowy koszty dostawy nie podlegają zwrotowi.
6.Sklep internetowy zwróci Kupującemu zapłaconą przez niego kwotę na podany rachunek bankowy, a w razie nie podania numeru rachunku bankowego przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży i wydania towaru sprzedawcy.
7.Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.

 

REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad otrzymanego towaru, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną (na adres e-mail: sklep@lustradesign.pl) nie później jednak niż w terminie 10 dni od otrzymania produktu. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej wskazanej przez sklep. WAŻNE: Po otrzymaniu towaru, należy starannie rozpakować przedmiot dbając o nie uszkodzenie oryginalnego opakowania, w które należy zapakować reklamowany towar z powrotem w celu odesłania go do Sklepu.     

2. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie uznaje się za uzasadnione.

3. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

4. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu przez Konsumenta protokołu szkody w obecności kuriera (kurier ma taki obowiązek). W przypadku jego braku reklamacje transportowe nie będą uznawane.


6. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe. Wyjątek stanowią produkty z dodatkowa informacją.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl