Informacje o ochronie danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4 w Andrychowie przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia 
przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, 
numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane 
potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru 
osobistego.
 

Dane te pozyskiwane są w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych 
(sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem 
przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza, ul. Dąbrowskiego 4, 34-120 Andrychów, NIP:551-152-06-60. 
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres: Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza, ul. Dąbrowskiego 4,34-120 Andrychów lub 
email: sklep@lustradesign.pl   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza, ul. 
Dąbrowskiego 4, 34-120 Andrychów lub email: sklep@lustradesign.pl       

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu 
klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych. 
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe 
ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez naszą firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
sklep@lustradesign.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza, ul. Dąbrowskiego 4, 34-120 Andrychów.

Firma Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy 

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam, 
Administrator Danych Osobowych 
Stolarstwo-Smaza Mariusz Smaza

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl